Audit Reports

Reports search

Register of performance audit recommendations

Register of performance audit recommendations

Registar preporuka revizije učinka uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu sistematično prikažu...
Read More
Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija...
Read More
Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu.

Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu.

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio tematsku publikaciju pod nazivom...
Read More
Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2022/2023. godinu

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2022/2023. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Read More
Register of financial audit recommendations

Register of financial audit recommendations

Registar preporuka finansijske revizije uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu i na...
Read More
Komunikacijska strategija 2023-2025

Komunikacijska strategija 2023-2025

Komunikacijska strategija je osnova za komunikacijsko djelovanje Ureda u periodu 2023–2025. godine. Komunikacijsku strategiju možete...
Read More
Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Ured za reviziju institucija u FBiH sačinio je i objavio publikaciju „Izvještaji finansijske revizije za...
Read More
Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija...
Read More
Development Strategy of the Audit Office of the Institutions in the FBiH 2021–2025.

Development Strategy of the Audit Office of the Institutions in the FBiH 2021–2025.

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine definiše strateške i posebne...
Read More
Audit report on the most important findings and recommendations for 2019/2020.

Audit report on the most important findings and recommendations for 2019/2020.

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Read More

News and announcements