Audit Reports

Reports search

Register of performance audit recommendations

Register of performance audit recommendations

Registar preporuka revizije učinka uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu sistematično prikažu...
Read More
Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Na osnovu člana 6. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine...
Read More
Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Ured za reviziju institucija u FBiH sačinio je i objavio publikaciju „Izvještaji finansijske revizije za...
Read More
Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija...
Read More
Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Read More
Register of financial audit recommendations

Register of financial audit recommendations

Registar preporuka finansijske revizije uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu i na...
Read More
Development Strategy of the Audit Office of the Institutions in the FBiH 2021–2025.

Development Strategy of the Audit Office of the Institutions in the FBiH 2021–2025.

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine definiše strateške i posebne...
Read More
Audit report on the most important findings and recommendations for 2019/2020.

Audit report on the most important findings and recommendations for 2019/2020.

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Read More
Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija  u Bosni i Hercegovini

Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini

SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) obavilesu treću...
Read More

News and announcements