Извјештаји о ревизији

Регистар препорука ревизије учинка

Регистар препорука ревизије учинка

Регистар препорука ревизије учинка успостављен је с циљем да се на једном мјесту систематично прикажу...
Настави читати
Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у ФБиХ за 2021. годину

Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у ФБиХ за 2021. годину

Према члану 6. став (2) Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине и...
Настави читати
План и програм рада Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2022. годину

План и програм рада Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2022. годину

На основу члана 21. став (1) и члана 22. став (2) Закона о ревизији институција...
Настави читати
Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2020/2021. godinu

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2020/2021. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Настави читати

Вијести и обавјештења