Европска организација регионалних ревизорских институција (EURORAI)
О EURORAI-ју
Европска организација регионалних ревизорских институција је пројекат сарадње између регионалних ревизорских институција јавног сектора у Европи.

Организација је основана 1. октобра 1992. године током своје конститутивне скупштине одржане у Манчестеру (Уједињено Краљевство).

EURORAI има 15 европских држава чланица и једну придружену чланицу Бразил. Посматрано с аспекта броја институција, најзаступљеније су из Русије, Њемачке, Шпаније и Француске, које имају укупно 55 чланица.

Сам концепт и улога којој овај пројекат доприноси свакако представља размјену искустава и знања, као и значајан напредак у заједничком пољу регионалне и локалне финансијске контроле јавног сектора. Овај принцип обезбјеђује боље коришћење јавних финансија, односно унапређење система финансијског управљања и контроле.

Сходно томе, неке од активности које проводи EURORAI су: одржавање састанака, организовање семинара и конгреса, као и објављивање разних заједничких публикација.

Семинари се одржавају два пута годишње, а исти напори улажу се у рјешавање важних тема за ревизију јавног сектора у релевантној години. Неке од области које су биле обухваћене семинаром су: ревизија јавних улагања у спорт, образовање, ревизија информационих сигурности, јавне субвенције, ревизија предузећа у власништву локалних власти, ревизија јавног дуга, као и бројне друге значајне теме.

Уред за ревизију институција у Федерацији БиХ приступио је Европској организацији регионалних ревизорских институција потписивањем пријаве за чланство 2018. године.

EURORAI СЕМИНАР 2021, САРАЈЕВО
У октобру 2019. године у Линцу у Аустрији одржан је семинар под називом „Ревизија образовних институција“, којем је присуствовало више од 140 делегата из 16 земаља чланица EURORAI-ја.

Том приликом одржан је и 10. конгрес EURORAI-ја, на којем је усвојен програм рада за период од три године, када је Уреду за ревизију потврђено да организује EURORAI семинар у септембру 2020. године.

Због глобалне пандемије COVID-19 одржавање семинара помјерено је за 2021. годину.

С обзиром на утицај пандемије у свијету, тема семинара прилагођена је новим околностима, те је, на приједлог Уреда, гласила: „Вриједности и користи регионалних ревизорских институција јавног сектора у контексту пандемије COVID-19“.

Семинару је присуствовало око 60 учесника из 11 различитих земаља.

Имао је изузетну улогу и значај у размјени искустава ревизорских институција и дискусији о њиховој будућој сарадњи. Веома важан фактор свакако је промоција коју семинари ове врсте представљају за град Сарајево и његову туристичку позадину.

   

Линк за приступ саопштењу поводом одржаног семинара: https://www.vrifbih.ba/wp-content/uploads/2021/11/Saopcenje-za-javnost-povodom-odrzanog-seminara-EURORAI.pdf