Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/06), Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/06) i Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 98/05) određen je Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Koordinacioni odbor).
U skladu sa pomenutim zakonima, propisane su nadležnosti Koordinacionog odbora: Uspostavljanje jedinstvenih vodiča i uputstava zasnovanih na Međunarodnim INTOSAI revizijskim standardima, odnosno ISSAI Okviru u Bosni i Hercegovini; Razmjena profesionalnih iskustava i težnji ka obezbjeđenju konzistentne kvalitete revizije; Organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti sva tri VRI-a u Bosni i Hercegovini; Dodjeljivanje revizijske odgovornosti za zajedničke aktivnosti; Određivanje predstavljanja u međunarodnim tijelima.
Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine su članovi Koordinacionog odbora i svoje aktivnosti, u tom tijelu, provode u skladu sa godišnjim programima rada Koordinacionog odbora, koji se baziraju na usvojenim strateškim planovima razvoja, a posljednji usvojeni Strateški plan razvoja vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini je za period 2013-2020. godina.
Koordinacioni odbor, a time i Menadžment Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, svoje aktivnosti posebno usmjeravaju na: dosljednu primjenu međunarodnih revizijskih standarda; dogradnju pravnog sistema na području državne revizije; jačanje samostalnosti i nezavisnosti; izradu zajedničkih planova stručnog osposobljavanja revizijskog osoblja i njihovu realizaciju; zajedničko predstavljanje i učešće u međunarodnim institucijama i udruženjima vrhovnih revizijskih institucija u Evropi i svijetu sa svrhom korisne razmjene iskustava i ujednačavanja metoda rada.