Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/06), Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 22/06) i Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 98/05) određen je Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor).
Sukladno spomenutim zakonima, propisane su nadležnosti Koordinacijskog odbora: Ustanovljavanje jedinstvenih vodiča i uputa temeljenih na Međunarodnim INTOSAI revizijskim standardima, odnosno ISSAI Okviru u Bosni i Hercegovini; Razmjena profesionalnih iskustava i težnji ka osiguranju konzistentne kvalitete revizije; Organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti sva tri VRI-a u Bosni i Hercegovini; Dodjela revizijske odgovornosti za zajedničke aktivnosti; Određivanje predstavljanja u međunarodnim tijelima.
Generalni revizor i zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine su članovi Koordinacijskog odbora i svoje aktivnosti, u tom tijelu, sprovode sukladno godišnjim programima rada Koordinacijskog odbora, koji se temelje na usvojenim strateškim planovima razvitka, a posljednji usvojeni Strateški plan razvitka vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini je za razdoblje 2013-2020. godina.

Koordinacijski odbor, a time i Menadžment Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, svoje aktivnosti posebice usmjeravaju na: dosljednu primjenu međunarodnih revizijskih standarda; dogradnju pravnog sustava na području državne revizije; jačanje samostalnosti i neovisnosti; izradu zajedničkih planova stručnog osposobljavanja revizijskog osoblja i njihovu realizaciju; zajedničko predstavljanje i sudjelovanje u međunarodnim institucijama i udrugama vrhovnih revizijskih institucija u Europi i svijetu sa svrhom korisne razmjene iskustava i ujednačavanja metoda rada.