INTOSAI/EUROSAI
Na međunarodnom planu Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine surađuje s različitim organizacijama (po zahtjevima međunarodnih institucija, inicijativa ili potreba predstavnika međunarodne zajednice). Ta suradnja prethodno se procjenjuje u odnosu na nadležnost Ureda, ili se odvija prema odlukama (konsenzusom) Koordinacijskog odbora vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini. Članovi Odbora, između ostalog, utvrđuju zajedničku strategiju vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini u odnosu na međunarodnu suradnju i određuju zastupanja u međunarodnim tijelima.

Putem Koordinacijskog odbora vrhovnih revizijskih institucija Ured za reviziju ostvaruje suradnju sa sljedećim organizacijama:

  • INTOSAI – Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija, samostalna, nezavisna i nepolitička; djeluje kao krovna organizacija za zajednicu državnih revizora, te razvija Okvir profesionalnih standarda i smjernica koje primjenjuju vrhovne revizorske institucije širom svijeta. Ove standarde primjenjuje i Ured za reviziju, sukladno zakonu. INTOSAI je nevladina organizacija s posebnim konzultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom vijeću (ECOSOC) Ujedinjenih naroda.

Link: https://www.intosai.org/

Link za standarde i smjernice: https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=0-1000000000

  • EUROSAI – Europska organizacija vrhovnih revizorskih institucija, jedna od regionalnih organizacija INTOSAI-ja. Utemeljena je 1990. godine sa 30 članova (VRI 29 europskih država i Europski revizorski sud). Broj članova sada iznosi 51.

Link: https://www.eurosai.org/en/about-us/about-eurosai/

Ured za reviziju aktivno sudjeluje u radu EUROSAI Radne grupe za reviziju općina (TFMA) od njenog osnivanja 2016. godine, s obzirom na to da je nadležan za reviziju jedinica lokalne samouprave. Cilj EUROSAI TFMA je stvaranje otvorene platforme za razmjenu najboljih praksi i iskustava o reviziji jedinica lokalne samouprave. Aktivnosti se provode sukladno usvojenom Strateškom i Radnom programu, a, između ostalog, obuhvaćaju provođenje analiza, istraživanja i pregleda, izdavanje publikacija, edukativne seminare i radionice, stručne i godišnje sastanke i drugo.

Međunarodna suradnja odnosi se i na studijska putovanja u inostranstvo i prisustvovanja raznim kongresima, konferencijama, sastancima i seminarima radi proširivanja stručnih znanja i korisne razmjene iskustava iz oblasti koje su direktno ili indirektno vezane za obavljanje revizijske funkcije.

Međunarodna suradnja odnosi se i na studijska putovanja u inostranstvo i prisustvovanja raznim kongresima, konferencijama, sastancima i seminarima radi proširivanja stručnih znanja i korisne razmjene iskustava iz oblasti koje su direktno ili indirektno vezane za obavljanje revizijske funkcije.