INTOSAI/EUROSAI
На међународном плану Уред за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине сарађује с различитим организацијама (по захтјевима међународних институција, иницијатива или потреба представника међународне заједнице). Та сарадња претходно се процјењује у односу на надлежност Уреда, или се одвија према одлукама (консензусом) Координационог одбора врховних ревизијских институција у Босни и Херцеговини. Чланови Одбора, између осталог, утврђују заједничку стратегију врховних ревизијских институција у Босни и Херцеговини у односу на међународну сарадњу и одређују заступања у међународним тијелима.

Путем Координационог одбора врховних ревизијских институција Уред за ревизију остварује сарадњу са сљедећим организацијама:

  • INTOSAI – Међународна организација врховних ревизорских институција, самостална, независна и неполитичка; дјелује као кровна организација за заједницу државних ревизора, те развија Оквир професионалних стандарда и смјерница које примјењују врховне ревизорске институције широм свијета. Ове стандарде примјењује и Уред за ревизију, у складу са законом. INTOSAI је невладина организација с посебним консултативним статусом при Економском и социјалном савјету (ЕCОSОC) Уједињених народа.

Линк: https://www.intosai.org/

Линк за стандарде и смјернице: https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=0-1000000000

  • EUROSAI – Европска организација врховних ревизорских институција, једна од регионалних организација INTOSAI-ја. Основана је 1990. године са 30 чланова (ВРИ 29 европских држава и Европски ревизорски суд). Број чланова сада износи 51.

Линк: https://www.eurosai.org/en/about-us/about-eurosai/

Уред за ревизију активно учествује у раду EUROSAI Радне групе за ревизију општина (TFMA) од њеног оснивања 2016. године, с обзиром на то да је надлежан за ревизију јединица локалне самоуправе. Циљ EUROSAI TFMA је стварање отворене платформе за размјену најбољих пракси и искустава о ревизији јединица локалне самоуправе. Активности се проводе у складу с усвојеним Стратешким и Радним програмом, а, између осталог, обухватају провођење анализа, истраживања и прегледа, издавање публикација, едукативне семинаре и радионице, стручне и годишње састанке и друго.

Међународна сарадња односи се и на студијска путовања у иностранство и присуствовања разним конгресима, конференцијама, састанцима и семинарима ради проширивања стручних знања и корисне размјене искустава из области које су директно или индиректно везане за обављање ревизијске функције.

Међународна сарадња односи се и на студијска путовања у иностранство и присуствовања разним конгресима, конференцијама, састанцима и семинарима ради проширивања стручних знања и корисне размјене искустава из области које су директно или индиректно везане за обављање ревизијске функције.