Истакнуто

Регистар препорука ревизије учинка

Регистар препорука ревизије учинка успостављен је с циљем да се на једном мјесту систематично прикажу препоруке које је Уред, по Закону о ревизији институција у ФБиХ, у извјештајима дао субјектима ревизије у периоду од 1. 1. 2007. до 18. 6. 2024. године. У њему су дјелимично приказане информације о томе у којој мјери су субјекти ревизије проводили дате препоруке. Може се погледати овдје.