Featured

Register of performance audit recommendations

Registar preporuka revizije učinka uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu sistematično prikažu preporuke koje je Ured, po Zakonu o reviziji institucija u FBiH, u izvještajima dao subjektima revizije u periodu od 1. 1. 2007. do 18. 6. 2024. godine. U njemu su djelimično prikazane informacije o tome u kojoj mjeri su subjekti revizije provodili date preporuke. Može se pogledati ovdje.