Izvještaji o reviziji

Pretraživanje izvještaja

Registar preporuka revizije učinka

Registar preporuka revizije učinka

Registar preporuka revizije učinka uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu sistematično prikažu...
Nastavi čitati
Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Na osnovu člana 6. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine...
Nastavi čitati
Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilastva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016-2022

Ured za reviziju institucija u FBiH sačinio je i objavio publikaciju „Izvještaji finansijske revizije za...
Nastavi čitati
Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija...
Nastavi čitati
Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Revizorski izvještaj o najvažnijim nalazima i preporukama za 2021/2022. godinu

Ured je, shodno članu 16. stav 6) Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, sačinio...
Nastavi čitati
Registar preporuka finansijske revizije

Registar preporuka finansijske revizije

Registar preporuka finansijske revizije uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu i na...
Nastavi čitati
Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine

Strategija razvoja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2021–2025. godine definiše strateške i posebne...
Nastavi čitati
Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija  u Bosni i Hercegovini

Sigmina profesionalna ocjena rada vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini

SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) obavilesu treću...
Nastavi čitati

Vijesti i obavještenja