Izvještaj o napretku je dokument u kojem Evropska komisija objavljuje informacije o napretku koji je određena država kandidatkinja ili potencijalna kandidatkinja za članstvo postigla u ispunjavanju uslova i ciljeva koje je postavila Evropska unija, kao i sažetak operativnih mjera koje je potrebno preduzeti na osnovu utvrđenih planova djelovanja. Za Bosnu i Hercegovinu je prvi Izvještaj o napretku objavljen 2005. godine. U okviru tačke „Finansijska kontrola“ govori se i o vanjskoj reviziji u BiH, odnosno o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija u BiH, njihovim institucionalnim kapacitetima, kvaliteti revizorskog rada, učinku revizorskih aktivnosti i drugo, u okviru godine za koju se Izvještaj i priprema.

Izvještaj o BiH za 2021. godinu.
Izvještaj o BiH za 2020. godinu.
Privremeni izvještaj o BiH za 2018. godinu.
Izvještaj za BiH za 2016. godinu.
Izvještaj za BiH za 2015. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2014. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2013. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2012. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2011. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2010. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2009. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2008. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2007. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2006. godinu.
Izvještaj o napretku BiH za 2005. godinu.