Saradnja sa Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju

Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine regulisane su uzajamne obaveze Ureda za reviziju prema Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju i Parlamentarne komisije prema Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa pomenutim zakonom, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dužan je ispoštovati sve zakonske obaveze prema Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju. Svi revizijski izvještaji dostavljaju se Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju. Također se, za svaku godinu, dostavljaju Plan i program rada, Izvještaj o poslovanju i Finansijski plan Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine kontinuirano je na raspolaganju Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju prilikom razmatranja revizijskih izvještaja, i predstavnici Ureda za reviziju prisustvuju sjednicama Parlamentarne komisije na kojima se razmatraju revizijski izvještaji i donose zaključci po svakom od izvještaja, koje Parlamentarna komisija dostavljala Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju odobrava Nacrt godišnjeg budžeta Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon čega se Nacrt budžeta dostavlja Federalnom ministarstvu finansija radi uključivanja u Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za slijedeću fiskalnu godinu.

Pored toga što međunarodni revizijski standardi eksplicitno zahtijevaju nezavisnost vrhovne revizijske institucije u svakom pogledu, tako je i Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine jasno precizirana nezavisnost Ureda za reviziju koju, prema nadležnostima, štiti i Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.