Istaknuto

Registar preporuka finansijske revizije

Registar preporuka finansijske revizije uspostavljen je s ciljem da se na jednom mjestu i na sistematičan način prikažu preporuke koje Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u izvještajima daje subjektima revizije koje revidira svake godine, kao i informacije o tome u kojoj mjeri revidirane institucije provode te preporuke. Može se pogledati ovdje.