Истакнуто

Регистар препорука финансијске ревизије

Регистар препорука финансијске ревизије успостављен је с циљем да се на једном мјесту и на систематичан начин прикажу препоруке које Уред за ревизију институција у Федерацији БиХ у извјештајима даје субјектима ревизије које ревидира сваке године, као и информације о томе у којој мјери ревидиране институције проводе те препоруке. Може се погледати овдје.