Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom učešća Ureda za reviziju na prvom kongresu javnog sektora

S ciljem unapređenja uticaja revizije javnog sektora u FBiH, veće implementacije preporuka i promovisanja principa otvorenosti i odgovornosti, predstavnici Ureda za reviziju učestvovat će na Prvom kongresu javnog sektora, u periodu od 22. do 24. 9. 2022. godine u Neumu, kojeg organizuje konsultantska kuća Revicon.
Teme koje će biti obuhvaćene kongresom su: poslovanje javnog sektora, interne finansijske kontrole i računovodstvo i revizija.
U okviru sesije „Računovodstvo i revizija“ učestvovat će predstavnice Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Moderatori sesije će biti Dževad Nekić, generalni revizor, i Milan Dmitrović, ispred Revicona. Teme ove sesije su između ostalog:

  1. finansijska revizija budžetskih korisnika, zavoda i fondova, preduzeća u većinskom državnom vlasništvu (planiranje i provođenje revizije);
  2. izvještavanje, postupanje po preporukama revizije, dostavljanje odgovora o poduzetim radnjama, praćenje postupanja po preporukama;
  3. najvažniji nalazi finansijske revizije, sa studijom slučaja (planiranje budžeta, računovodstvene procjene, bilješke uz finansijske izvještaje;
  4. revizija učinka: 3 „E“ (ekonomičnost, efikasnost i efektivnost), praćenje postupanja po preporukama.

Cilj sesije jeste upoznavanje sa radom Ureda za reviziju, ključnim fazama finansijske revizije i revizije učinka, te sa najvažnijim nalazima revizije. Učesnici će imati priliku da iz prve ruke čuju korisne informacije i ostvare dijalog sa predstavnicima Ureda za reviziju.

Dijalogom i razmjenom iskustava i znanja doprinosi se većoj odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru, promovišu se principi dobrog upravljanja, efikasnosti i efektivnosti, i potvrđuje vrijednost stalne i struktuirane komunikacije sa ključnim akterima u javnom sektoru.

Detaljan program dostupan je na internet-stranici: https://revicon.info/edukacije/revicon-consulting-center/177

 

Sarajevo, 20. 9. 2022. godine