Vijesti i obavještenja

Učešće na online XI EUROSAI kongresu

Dževad Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, prisustvovao je XI EUROSAI kongresu održanom u srijedu, 14. 4. 2021. godine, putem on-line platforme. Događaj je podrazumijevao jednu plenarnu sjednicu čije su se tačke uglavnom odnosile na pitanja administrativne prirode vezana za sve članice EUROSAI-ja.

Ceremonija otvaranja započela je govorom odlazećeg predsjedavajućeg EUROSAI-ja Revizorskog suda Turske, nakon čega je uslijedila primopredaja funkcije predsjedavajućeg i govor nastupajućeg predsjedavajućeg EUROSAI-ja Vrhovnog ureda za reviziju Češke Republike.

Predsjedavajući EUROSAI-ja izrazio je ponos EUROSAI zajednicom zbog suočavanja s izazovima pandemije inovativnim inicijativama i zajedničkim naporima, te je pozvao na kontinuiranu daljnju saradnju.

Zatim je uslijedila opća plenarna sjednica o aktivnostima EUROSAI-ja, realizaciji i ažuriranju Strateškog plana 2017–2024, finansijskim pitanjima, zaključno sa saradnjom sa INTOSAI-jem i IDI-jem. Također, glasalo se za pozicije unutar EUROSAI-ja.

Učešće na XI EUROSAI kongresu 2021. znak je da Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ide ukorak s trenutnim izazovima.

 

 

Sarajevo, 14. 4. 2021. godine