Vijesti i obavještenja

Učešće na Regionalnoj radionici „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“

U organizaciji Državne revizorske institucije Crne Gore, a uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju, održana je regionalna radionica „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“ u Podgorici u periodu od 10. 3. – 11. 3. 2022. godine. Učesnici regionalne konferencije su bili predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Albanije, Republike Slovenije, Sjeverne Makedonije i Velike Britanije.  Ispred Ureda za reviziju prisustvovali su generalni revizor Ureda za reviziju, Dževad Nekić i šefica Kabineta, Mia Buljubašić.

Osnovni cilj regionalne radionice je razmjena iskustava i najboljih praksi vrhovnih revizorskih institucija u praćenju revizorskih preporuka. Raspravljalo se o dvije teme i to: „Prakse i izazovi u praćenju i kontroli realizacije revizorskih preporuka“ i „Iskustva i prakse zemalja regiona“. Predstavnik EU revizorskog suda prezentirao je rezultate provedenog upitnika vrhovnih revizorskih institucija i EUROSAI Vodič najboljih praksi za praćenje realizacije preporuka.

Predstavnici Ureda za reviziju aktivno su učestvovali na radionici. Šefica Kabineta, Mia Buljubašić je prezentovala iskustvo Ureda za reviziju u praćenju realizacije preporuka u reviziji učinka i finansijskoj reviziji. Također, govorila je o nadležnosti Ureda, alatima za praćenje implementacije preporuka, saradnji sa Parlamentarnom komisijom, te o izazovima sa kojima se Ured susreće.

Zaključak konferencije jeste da je bila izuzetno korisna jer je adresirala značajno pitanje za revizorske institucije i ukazala na različite prakse u praćenju implementacije preporuka. S obzirom na to da je implementacija revizorskih preporuka često refleksija učinkovitosti samih revizorskih institucija, naglašen je stav da je njihova implementacija isključiva odgovornost revidiranih subjekata, a da revizorske institucije trebaju uspostaviti efektivne mehanizme praćenja. Od posebne važnosti je uloga parlamentarnih komisija, kao najznačajniji partner revizorskim institucijama, u postizanju  odgovornosti u javnom sektoru.

 

Sarajevo, 14. 3. 2022. godine