Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom održane 6. sjednice Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju

Na sjednici Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, održanoj 27. 11. 2020. godine, na kojoj su prisustvovali predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH, Komisija je razmatrala dvije tačke dnevnog reda:

  • Nacrt izvještaja Parlamentarne komisije o obavljenim javnim saslušanjima korisnika Budžeta FBiH i revidiranim subjektima za 2019. godinu,
  • Informacija Ureda za reviziju o nedostavljanju traženih podataka.

U vezi s drugom tačkom, Ured za reviziju je dva puta pismeno obavijestio Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Vladu FBiH o tome da Finansijsko-informatička agencija ne dostavlja podatke iz Registra finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH, te da uslovljava Ured potpisivanjem Memoranduma o saradnji. Podaci su traženi u svrhu ažuriranja Registra subjekata revizije, koji su važni inputi u procesu donošenja godišnjeg plana revizija institucija iz nadležnosti Ureda. U skladu s članom 5. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji, podaci iz finansijskih izvještaja koje vodi FIA u Registru su javni i FIA je dužna osigurati trajni i kontinuirani pristup ovim podacima. Budući da ograničavanje pristupa podacima predstavlja atak na nezavisnost Ureda, zatraženo je nadležno postupanje Parlamentarne komisije i Vlade FBiH.

Na sjednici Komisije raspravljano je i o ranijem onemogućavanju Uredu da obavi finansijsku reviziju „Pretisa“ d.d. za 2019. godinu i Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH za 2018. godinu. Budući da i ovo predstavlja udar na nezavisnost Ureda za reviziju, pismeno su obaviješteni Parlamentarna komisija i Vlada FBiH.

Kako se Vlada FBiH nije oglasila, Parlamentarna komisija je, nakon zajedničke rasprave i obraćanja generalnog revizora, jednoglasno usvojila Zaključak, s napomenom da ga je potrebno po hitnom postupku uputiti Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vladi FBiH, Finansijsko-informatičkoj agenciji, „Pretisu“ d.d. i Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH, a koji glasi:

  • Nalaže se Finansijsko-informatičkoj agenciji da odmah i bezuslovno omogući Uredu za reviziju institucija u FBiH pristup neophodnim dokumentima za obavljanje njihove osnovne revizorske funkcije, posebno da odmah i bezuslovno Uredu omogući pristup Registru finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH.
  • Nalaže se FIA-i da o realizaciji ovog zaključka izvijesti Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju najdalje 8 dana od donošenja istog.
  • Zadužuje se Vlada FBiH da poduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u FBiH i koji svojim postupanjem derogiraju Ured za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Parlament FBiH, a posebno prema rukovodiocima sljedećih subjekata: Finansijsko-informatička agencija FBiH, Pretis d.d. Sarajevo, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH, te da o poduzetim mjerama i sankcijama izvijesti Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Parlament FBiH, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zaključka.

Ured za reviziju pozdravlja zaključke Parlamentarne komisije, očekuje postupanje svih aktera po njima, te će sam poduzeti aktivnosti u skladu sa zaključcima.

Sarajevo, 2. 12. 2020. godine