Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

R.br. Subjekat Revizija finansijskih izvještaja Revizija usklađenosti Broj preporuka
1 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

S rezervom

S rezervom

15

2 Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona

S rezervom

S rezervom

10

3 Hercegbosanska županija

S rezervom

S rezervom

17

4 Tuzlanski kanton

Pozitivno

S rezervom

19

5 Općina Hadžići

S rezervom

S rezervom

12

6 Općina Ilijaš

S rezervom

Pozitivno

6

7 Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin

S rezervom

Pozitivno

12

8 Fond za zaštitu okoliša FBiH

S rezervom

S rezervom

15

9

Pretis d.d. Vogošća                                                        za 2020. godinu

za 2019. godinu

Negativno

S rezervom

30

Negativno

S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

 

Sarajevo, 7. 9. 2021. godine