Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Federalni zavod za zapošljavanje S rezervom S rezervom
2. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa

Busovača

Pozitivno Pozitivno
3. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona S rezervom S rezervom
4. Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona S rezervom S rezervom
5. Općina Vitez S rezervom S rezervom
6. Općina Čitluk S rezervom S rezervom
7. Općina Novo Sarajevo S rezervom S rezervom
8. Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde S rezervom S rezervom
9. Kantonalno javno komunalno preduzeće „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom
10. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo Negativno S rezervom

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Sarajevo, 1. 8. 2022. godine