Vijesti i obavještenja

Učestvovanje na međunarodnom seminaru EURORAI-ja na temu „Izazovi regionalnih revizijskih institucija javnog sektora koji se odnose na klimatske promjene i njihov uticaj na javne politike”

U organizaciji EURORAI-ja i Revizorskog suda Štajerske (Austrija) 24. maja 2024. godine održan je međunarodni seminar na temu „Izazovi regionalnih revizijskih institucija javnog sektora koji se odnose na klimatske promjene i njihov uticaj na javne politike“. Na seminaru je učestvovalo preko 90 predstavnika regionalnih revizijskih institucija iz Španije, Škotske, Njemačke, Francuske, Austrije, Švicarske, Velsa, Brazila, Poljske, te Litvanije i Potrugala.

U ime Ureda za reviziju prisustvovali su Dževad Nekić, generalni revizor, i Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, te iskoristitli priliku da razmjene iskustava u ovoj oblasti sa ostalim učesnicima.

Seminar je otvorila predsjednica Revizijskog suda Austrije i generalna sekretarka INTOSAI-ja, gospođa Margit Kraker, koja je prezentovala strateška opredjeljenja INTOSAI-a.

Održane su tri sesije: 1. Uloga regionalnih revizijskih institucija javnog sektora u suočavanju sa klimatskim promjenama; 2. Revizije u oblasti energetike; 3. Revizije drugih područja pogođenih klimatskim promjenama.

Učesnici seminara razgovarali su o izazovima, primjerima dobre prakse, o ulozi revizije javnog sektora u suočavanju sa klimatskim promjenama te o reviziji u području energetike.

 

Zaključke sa radnih sesija predstavili su moderatori seminara, dok je završne riječi imao predsjednik EURORAI-ja Joan C. Rossellό Villalonga.

Ured za reviziju koristiti će iskustva i stečena znanja u budućim revizijama kako bi odgovorio na aktuelna pitanja iz predmetne oblasti, te na taj način nastavio potvrđivati svoju ulogu u društvu.

 

 

Sarajevo, 27.5.2024. godine