Vijesti i obavještenja

Učešće na prvoj online INTOSAI međunarodnoj naučnoj i praktičnoj konferenciji

Prva online INTOSAI međunarodna naučna i praktična konferencija održana je 21. i 22. 4. 2021. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 500 predstavnika i predstavnica iz 101 vrhovne revizorske institucije.

Konferencija je bila forum za diskusiju međunarodne revizorske i stručne zajednice, poslovne zajednice i civilnog društva, koja je za cilj imala iznalaženje efektivnih rješenja za trenutno najvažnija pitanja, a nakon usvajanja Moskovske deklaracije.

Glavne teme bile su:

  • Revizija javnog sektora i evolucija praksi u javnom sektoru tokom i nakon krizne situacije
  • „Online edukacija: novo normalno ili privremeno rješenje?“

Pored plenarnih diskusija, održane su otvorene diskusije iz oblasti od najvećeg značaja za revizorsku zajednicu, na kojima su učestvovali predstavnici i predstavnice Ureda za reviziju:

  • Revizija zdravstvene i socijalne skrbi
  • Javne nabavke i inovacije u reviziji
  • Inkluzivnost
  • Strateška revizija
  • Analitika podataka u radu VRI
  • Otvorenost VRI
  • Ciljevi održivog razvoja

Mia Buljubašić, šefica Kabineta, imala je ulogu moderatorice na temu „Otvorenost vrhovnih revizorskih institucija“ na kojoj su prisustvovali predstavnici 15 revizorskih institucija i razgovarali o otvorenosti VRI u vrijeme pandemije COVID-19 i načinu kreiranja dodane vrijednosti.

Aleksei Kudrin, predsjedavajući INTOSAI-ja, zaključio je:

„U trenutnoj stvarnosti od suštinske je važnosti da VRI razviju praktične pristupe i koriste pouzdane alate za rad s podacima i informacijama, kao i da razviju standarde i uspostave zahtjeve za podacima koje pružaju subjekti revizije. Značajno je poboljšati saradnju sa stručnom zajednicom: provoditi zajedničke edukativne seminare i aktivniju politiku komunikacije. Nove okolnosti zahtijevaju da se VRI odrede za primjenu ciljeva održivog razvoja i inkluzivnosti.“

 

Sarajevo, 22. 4. 2021. godine