Vijesti i obavještenja

Učešće na panel-diskusiji „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“

U organizaciji Centra civilnih inicijativa u Sarajevu je 20. 5. 2024. godine održana panel-diskusija na temu „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“.

Među panelistima, u ime Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, bila je Amela Mulahalilović, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina.

Panel-diskusiji prisustvovali su i predstavnici gradova i općina koje su predmet finansijske revizije za 2023. godinu, kao i onih za koje se finansijska revizija obavila prethodne godine.

Tokom diskusije prezentirane su dobre prakse parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka.

Revizija javnog sektora ima pozitivan uticaj na povjerenje u društvu i podržava mehanizme odgovornosti, što dovodi do donošenja boljih odluka. Postupanjem po preporukama koje se daju u revizorskim izvještajima povećava se i povjerenje građana u revidirane institucije. Revizije jedinica lokalne samouprave koje provodi Ured za reviziju od posebnog su značaja u ovom kontekstu jer se radi o nivou vlasti koji je najbliži građanima. Iako se mogu identifikovati određena poboljšanja, Ured za reviziju u izvještajima o finansijskim revizijama jedinica lokalne samouprave i dalje daje značajan broj preporuka s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, od kojih su neke ponovljene.

Jedan od zaključaka panel-diskusije je da uspostava parlamentarnog nadzora (gradskih i općinskih vijeća) nad realizacijom revizorskih preporuka, kao i opredijeljenost čelnih ljudi gradova i općina da daju veći značaj otklanjanju nepravilnosti, zasigurno doprinose unapređenju efikasnosti u trošenju javnog novca.

Sarajevo, 22. 5. 2024. godine