Vijesti i obavještenja

Učešće na Međunarodnom seminaru Evropske organizacije regionalnih revizijskih institucija (EURORAI)

U organizaciji Generalnog sekretarijata EURORAI-ja i Ureda za reviziju Galicije održan je Međunarodni seminar na temu „Regionalne revizijske institucije javnog sektora i ocjena učinka – razmjena iskustava“ i generalna skupština EURORAI-ja, u periodu od 5. do 7. maja 2023. godine u gradu Santiago de Compostela, Španija.

Kongresu je prisustvovalo više od 90 učesnika iz regionalnih revizijskih institucija zemalja članica EURORAI-ja, uključujući Španiju, Njemačku, Austriju, Francusku, Portugal, Poljsku, Brazil, Švedsku, Norvešku, Švicarsku, Litvaniju i Škotsku. Delegaciju Ureda za reviziju predvodio je Dževad Nekić, generalni revizor.

Međunarodni seminar bio je podijeljen u tri sesije, čiji su moderatori bili: Anxo Ramón Calvo Silvosa, predsjednik Odbora Ureda za reviziju Galicije, Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom Ureda za reviziju institucija u FBiH, te Antonio Mira-Perceval Pastor, član Odbora Ureda za reviziju Valensije.

Na sesijama su prezentirana razna iskustva i izazovi revizijskih institucija u mjerenju efekata vladinih politika na primjerima iz oblasti poput:

•   obrazovanja, mentalnog zdravlja i dobrobiti djece i omladine;
•   klimatskih strategija;
•   COVID-19 mjera;
•   depopulacije.

 

Razgovarano je i o praksama i zakonskim mogućnostima revizijskih institucija u izricanju sankcija za nepostupanje po preporukama.

Na seminaru je zaključeno da, iako u većini slučajeva nije bilo nepravilnosti u dodjeli javnih sredstava, slabosti su identifikovane u samom planiranju politika i programa i njihovom monitoringu. Vlade i institucije koje predlažu mjere generalno ne koriste dostupne i ažurne podatke koji bi trebali služiti kao polazna osnova prilikom dizajniranja politika; ne postavljaju se jasni i mjerljivi ciljevi i indikatori za mjerenje učinka i često izostaje jasna identifikacija ciljnih grupa – korisnika javnih sredstava. Zbog navedenog, i sama evaluacija politika i programa i monitoring lošeg je kvaliteta, što utiče i na ocjenu učinka koju provode revizijske institucije. Izraženo je opće zadovoljstvo po pitanju saradnje sa nadležnim parlamentarnim odborima, koji uzimaju revizorske nalaze „kao činjenice“, zbog čega postoji i visoka jednoglasnost u njihovom usvajanju. Izvještaji se u većini zemalja koriste za budžetsku kontrolu, odnosno prilikom usvajanja budžeta institucija, a predsjednici revizijskih institucija imaju permanentno mjesto i slobodu učešća na sjednicama zakonodavnih organa.

Također je zaključeno da, uvažavajući značaj tema koje su prezentirane, revizijske institucije mogu svojim radom značajno doprinijeti promjenama u okruženju i poboljšanju uslova za život građana.

Predstavnici Ureda iskoristili su seminar kao priliku za uspostavljanje novih profesionalnih kontakata, razmjenu iskustava i donošenja planova za budući rad.

Sarajevo, 8. 5. 2023.