• Ured za reviziju mora primjenjivati standarde revizije koji su usaglašeni sa međunarodnim revizijskim standardima (INTOSAI standardi) i osigurati da te sandarde i etički kodeks ponašanja primjenjuju sve osobe koje vrše bilo koju funkciju revizije date od strane Ureda za reviziju.
  • U svom radu Ured za reviziju ne podliježe usmjeravanju niti kontroli od strane bilo koje osobe ili organa.