Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom održane 12. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održao je 12. 4. 2022. godine 12. vanrednu sjednicu na kojoj se kao tačka dnevnog reda našao i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Izvještaj Komisije odnosi se na 44 razmatrana izvještaja finansijske revizije subjekata na federalnom nivou koji su imali budžet/finansijski plan u iznosu od cca 8 milijardi KM (ne uključujući revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta), u kojima je dato 687 preporuka. Razmatran je i izvještaj revizije učinka kojim je obuhvaćena efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije. Komisija je usvojila Izvještaj, ali nije donesen niti jedan zaključak kojim bi se osigurala implementacija datih preporuka.

Generalni revizor obratio se Domu naroda i istakao važnost kontinuiranog fokusa izvršne i zakonodavne vlasti na revizorske izvještaje, s ciljem jačanja javne uprave, osiguranja transparentnosti, odgovornosti i zakonitosti rada. Također, naglasio je da Parlament, u skladu sa Zakonom o reviziji, može na osnovu nalaza i preporuka smanjiti budžet institucije ili poduzeti druge korektivne radnje u svrhu sankcionisanja onih kod kojih su utvrđene nepravilnosti.

Naglasio je da zaključci u Izvještaju Parlamentarne komisije oslikavaju raznovrsnost i kompleksnost revidiranih subjekata, te da će njihovim usvajanjem biti osigurana veća transparentnost i veća odgovornost rukovodilaca institucija, kojima su na upravljanje i odlučivanje povjerena javna dobra i značajna finansijska sredstva.

Prenos sjednice bio je omogućen uživo putem YouTube kanala Doma naroda, s ciljem osiguranja transparentnosti.

13. 4. 2022. godine, Sarajevo