Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Sporazuma o provođenju paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti

Delegacija Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, predvođena generalnim revizorom, gospodinom Dževadom Nekićem, u periodu od 23. do 24. februara 2023. godine boravila je u Beogradu, Republika Srbija, radi potpisivanja Sporazuma o provođenju paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti. Sporazum su potpisali generalni revizori pet vrhovnih revizijskih institucija: Državne revizorske institucije Republike Srbije, Državne revizorske institucije Crne Gore, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ureda za reviziju institucija u FBiH i Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Generalni revizor, gospodin Nekić, u svom obraćanju ukazao je na značaj provođenja revizija koje doprinose ispunjenju UN ciljeva održivog razvoja, u ovom slučaju cilja broj 5: „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice“. Ukazao je na potrebu da vrhovne revizijske institucije daju svoj doprinos u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, te uvođenja rodno odgovornog budžetiranja. Istakao je i koristi paralelnih revizija učinka, posebno u situacijama kada se kroz projekte paralelne revizije aktualiziraju značajna globalna pitanja.

Pored potpisivanja Sporazuma, održan je i radni sastanak revizijskih timova na kojem su prezentirane informacije o predstudijama revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti koje provode vrhovne revizijske institucije učesnice projekta. Na sastanku su ispred Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine učestvovale Aida Đozić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka, Amela Balić i Negra Alijagić Selimbegović, revizorke učinka. Revizorski tim je prezentirao osnovne informacije o predstudiji „Sprečavanje rodno zasnovane diskriminacije i nasilja u porodici“ koju provodi Ured za reviziju. U fokusu predstudije je analiza zakonskih i institucionalnih pretpostavki za postizanje rodne ravnopravnosti, te aktivnosti nadležnih institucija na sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja.

Potpisivanjem Sporazuma doprinijet će se efikasnijoj i efektivnijoj implementaciji međunarodne profesionalne regulative, te unaprijediti saradnja vrhovnih revizijskih institucija. Provođenje paralelnih revizija značajno doprinosi unapređenju revizijske prakse i profesionalnom usavršavanju revizorskog kadra. Također, predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustva, te zajedničko djelovanje na unapređenju značajnih društvenih oblasti, poput postizanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Sarajevo 27. 2. 2023. godine