Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici,  Ajla Muratović – Dedić potpisali su 26. 12. 2023. godine Memorandum o saradnji.

Predmetnim Memorandumom uređuje se saradnja između Ureda za reviziju i Ekonomskog fakulteta, koja će omogućiti studentima obavljanje stručne prakse u Uredu za reviziju, organizaciju gostujućih predavanja ili predavanja stručnjaka iz prakse na Ekonomskom fakultetu, učešće profesora i/ili studenata na fokus grupama i obukama u Uredu za reviziju, te planiranje i provođenje drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Ovo je peti potpisani memorandum sa Ekonomskim fakultetima, a ranije je potpisan sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću. 

Uspostavljanje i jačanje saradnje sa akademskom zajednicom je strateško opredjeljenje Ureda za reviziju koje ima cilj da doprinese akademskoj zajednici iz oblasti revizije javnog sektora putem gostujućih predavanja, da omogući studentima da se upoznaju sa radom Ureda za reviziju kroz posjete i obavljanje stručne prakse, te da Ured iskoristi saradnju sa predstavnicima akademske zajednice kako bi inovirao u svom radu.

     

Sarajevo, 29. 12. 2023. godine