Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

 

Red br.  

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o reviziji  usklađenosti
1. JU Federalna novinska agencija Pozitivno S rezervom
2. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona S rezervom S rezervom
3. Skupština Kantona Sarajevo Suzdržano S rezervom
4. Ministarstvo financija Županije Posavske S rezervom S rezervom
5. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona Pozitivno S rezervom
6. Služba za upošljavanje Županije Posavske Pozitivno S rezervom
7. Županijska bolnica Orašje S rezervom S rezervom
8. Javno preduzeće “Parkovi” d.o.o. Ljubuški S rezervom S rezervom

 

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.