Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH S rezervom Pozitivno
2. Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Suzdržano S rezervom
3. Zavod za javno zdravstvo FBiH S rezervom S rezervom
4. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine Pozitivno S rezervom
5. Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica S rezervom S rezervom
6. Javno preduzeće Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar Negativno S rezervom
7. Javno preduzeće „Ceste FBiH“ d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom
8. Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH-GAS“  d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom
9. Javno komunalno preduzeće „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama S rezervom S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Sarajevo, 5. 8. 2022. godine