Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje

 

Broj datih preporuka

o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Federalna direkcija robnih rezervi S rezervom S rezervom 21
2. Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona Pozitivno S rezervom 14
3. Županija Posavska Pozitivno S rezervom 20
4. Grad Mostar S rezervom S rezervom 29
5. Općina Novi Travnik S rezervom S rezervom 18
6. Općina Banovići S rezervom S rezervom 20
7. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Pozitivno Pozitivno 9
8. Javno preduzeće „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom 12

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

Sarajevo, 30. 9. 2021. godine