Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje

 

Broj datih preporuka

o finansijskim izvještajima

o usklađenosti sa zakonskim propisima
1 Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona Pozitivno S rezervom 4
2 Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona S rezervom S rezervom 10
3 Grad Sarajevo S rezervom S rezervom 16
4 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Pozitivno S rezervom 16
5 Šumsko gospodarsko društvo „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Kupres S rezervom S rezervom 15
6 Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak Pozitivno S rezervom 8

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

 

 

Sarajevo, 28. 9. 2021. godine