Vijesti i obavještenja

Obavještenje o obavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

Red br.  

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o

reviziji  usklađenosti

1. Hercegovačko-neretvanski kanton Pozitivno S rezervom
2. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde S rezervom Pozitivno
3. Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona S rezervom S rezervom
4. Općina Neum S rezervom Negativno
5. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Pozitivno S rezervom
6. Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila S rezervom S rezervom
7. JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke Pozitivno S rezervom
 

8.

Dioničko društvo „JP BH Pošta“ Sarajevo  

Pozitivno

 

Pozitivno

 

9.

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla  

S rezervom

 

Pozitivno

10. Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf  

S rezervom

 

S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.