Odluka o odabiru ponuđača za koji se zaključuje direktni sporazum nabavke usluga iz oblasti zaštite od požara za potrebe Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora