Izvješće o praćenju postupanja po preporukama iz Izvješća o financijskoj reviziji Kantonalnog javnog poduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2018. godinu