Izvještaj o praćenju postupanja po preporukama iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2016. godinu.

Kategorija:
Finansijska FBiH
Vrsta:
Планирана
Sektor:
Буџет ФБиХ и корисници буџета ФБиХ