Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Jasmina Selimović potpisali su 21. 7. 2022. godine Memorandum o saradnji, u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

Predmetnim memorandumom uređuju se međusobni ciljevi i saradnja koja će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja.

Predviđeno je da Ured za reviziju shodno potrebama i mogućnostima omogući obavljanje stručne prakse studentima Ekonomskog fakulteta s ciljem stvaranja platforme za kontinuiranu saradnju i dijalog.

Pored toga predviđa se mogućnost organizacija gostujućih predavanja na Ekonomskom fakultetu, učešće profesora i/ili studenata na fokus grupama i obukama u Uredu za reviziju i planiranjem i sprovođenjem drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Ured za reviziju nastoji da proširi saradnju sa akademskom zajednicom s ciljem promovisanja uloge i rješavanja važnih pitanja vezanih za reviziju, računovodstvo i odgovornost javnog sektora.

Sarajevo, 21. 7. 2022. godine