Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

R. br. Subjekt Dato mišljenje Broj datih preporuka
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović – IZO“ Tešanj S rezervom S rezervom 22
2. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Lukavac S rezervom S rezervom 29
3. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Pozitivno S rezervom 9
4. Javno preduzeće „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo Pozitivno S rezervom 12
5. „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar Pozitivno S rezervom 12

Sarajevo, 11. 6. 2024. godine.