Истакнуто

План и програм рада Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2023. годину

На основу члана 21. став (1) и члана 22. став (2) Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, након консултације са замјеником генералног ревизора, генерални ревизор доноси План и програм рада Уреда за ревизију институција у ФБиХ за 2023. годину, који детаљније можете погледати овдје.