Истакнуто

Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2023. годину.

На основу члана 6. став (2) Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине и члана 51. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине доноси се Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за 2023. годину, који садржи информације о пословању и финансијски извјештај Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ за ту годину, који детаљније можете погледати овдје.