Истакнуто

Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у ФБиХ за 2021. годину

Према члану 6. став (2) Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине и члану 51. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине, доноси се Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција у ФБиХ за 2021. годину. Он садржи информације о пословању и финансијски извјештај Уреда за 2021. годину. Доставља се Парламентарној комисији одговорној за ревизију и можете га прочитати овдје.