Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom objave publikacije „Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022.“

Ured za reviziju institucija u FBiH sačinio je i objavio publikaciju „Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022.“ U njoj je dat pregled izvještaja finansijske revizije u kojima su utvrđene značajne nepravilnosti u postupku upravljanja i trošenja javnih sredstava, a koje je Ured za reviziju dostavio kantonalnim tužilaštvima u skladu s odredbama Zakona o reviziji.

U periodu 2016–2022. godine tužilaštvima je dostavljeno 115 izvještaja o finansijskoj reviziji na informisanje i nadležno postupanje, te je ukazano na značajne nepravilnosti i razloge kvalifikacija za data mišljenja revizora. U većini dostavljenih odgovora od tužilaštava je dobivena obavijest da se „istraga neće provoditi“, ili da su utvrđene nepravilnosti, poput kršenja zakona, samo prekršaji.

Ovom publikacijom želimo ukazati na činjenicu da je u proteklom periodu Ured za reviziju ne samo ispunio svoje nadležnosti, već i nastojao biti proaktivan i imati važnu ulogu u prevenciji prevare i korupcije, kako bi doprinio očuvanju demokratije i vladavine prava.

Osnovi cilj publikacije je promovisanje transparentnosti rada, uvažavajući činjenicu da među nevladinim organizacijama, medijima i javnosti postoji velika zainteresovanost za efekte revizorskog rada i postupanje nadležnih po dostavljenim izvještajima.

Publikacija je dostupna na www.vrifbih.ba

 

Sarajevo, 6. 3. 2023. godine