Vijesti i obavještenja

Saopćenje o završenim finansijskim revizijama korisnika Budžeta FBIH za 2021. godinu

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika Budžeta FBiH, i to Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vlade FBiH (Generalnog sekretarijata) i 16 ministarstava za 2021. godinu. Saopćenje možete pročitati ovdje.