Vijesti i obavještenja

Učešće na međunarodnom seminaru Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija

Evropska organizacija regionalnih revizorskih institucija (EURORAI) organizovala je prvi ovogodišnji seminar na temu „Finansijska kontrola u vrijeme digitalnih promjena – prevazilaženje internih i eksternih izazova“. Održan je u Frankfurtu u periodu od 19. do 21. maja. Domaćin seminara bio je Revizorski sud regije Hessen iz Njemačke. Ispred Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovali su generalni revizor Dževad Nekić i šefica Kabineta Mia Buljubašić.

Prisustvovalo je više od 90 učesnika iz revizorskih institucija koje su članice EURORAI-ja, a govornici su bili iz Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Škotske, Španije i Švicarske.

Seminar su svečano otvorili predsjednik Revizorskog suda u Hessenu Walter Wallmann, premijer pokrajine Hessen Volker Bouffier i predsjednik Evropskog revizorskog suda Klaus-Heiner Lehne.

Održane su tri sesije sa fokusom na interne i eksterne izazove digitalizacije. Seminar je počeo prezentacijama eksternih stručnjaka o izazovima vezanim za digitalizaciju, s posebnim osvrtom na jedinice lokalne samouprave. Prezentirani su i interni procesi digitalizacije regionalnih revizorskih institucija, te izazovi u procesima revizije i prilagođavanje metodologije. Također su prezentirane revizije koje su izvršene na temu digitalizacije.

Ured za reviziju bio je domaćin EURORAI seminara u novembru 2021. godine na temu „Vrijednosti i koristi regionalnih revizorskih institucija javnog sektora u kontekstu pandemije COVID-19“. Teme koje EURORAI obuhvata svojim seminarima potvrđuju aktuelnost, vrijednosti i koristi regionalnih revizorskih institucija. Predstavnici Ureda za reviziju iskoristili su seminar kao priliku za uspostavljanje novih profesionalnih kontakata, razmjenu iskustava i planova za budući rad na temu digitalizacije.

 

Sarajevo, 25. 5. 2022. godine