Vijesti i obavještenja

Učešće na webinaru „Globalna praksa u reviziji lokalne samouprave“ u organizaciji Svjetske Banke

Predstavnica Ureda za reviziju institucija u FBiH Amela Mulahalilović, prisustvovala je webinaru koji je organizovala Svjetska banka 6. 6. 2022. godine na temu „Globalna praksa u reviziji lokalne samouprave“. Webinaru su, pored predstavnika Svjetske banke, prisustvovali predstavnici članica EUROSAI Task Force on Municipality Audit – EUROSAI Radne grupe za reviziju općina (EUROSAI TFMA), predstavnici državnih revizorskih institucija Libije i Tunisa i drugi.

Diskutovano je o značaju decentralizacije i ulozi eksterne revizije u jačanju sistema odgovornosti lokalnih vlasti, razmijenjena su iskustva o unapređenju procesa revizije jedinica lokalne samouprave i koordinaciji aktivnosti različitih javnih institucija.

Na seminaru je predstavnica Državnog ureda za reviziju Litvanije, koja predsjedava EUROSAI TFMA, predstavila aktivnosti ove radne grupe, kao otvorene platforme za razmjenu dobrih praksi u reviziji općina. Između ostalog, predstavljeni su rezultati istraživanja o implementaciji Ciljeva održivog razvoja na lokalnom/općinskom nivou.

Predstavnici državnih revizorskih institucija Libije i Turske podijelili su svoje iskustvo o tehničkoj kooperaciji i razmjeni znanja između ove dvije institucije.

 

Ured za reviziju institucija u FBiH od 2016. godine učestvuje u radu EUROSAI TFMA – EUROSAI Radne grupe za reviziju općina, u ime Ureda za reviziju institucija u BiH, s obzirom na to da je revizija jedinica lokalne samouprave u FBiH u nadležnosti Ureda.

 

 

Sarajevo, 7. 6. 2022. godine