Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Kanton Sarajevo S rezervom S rezervom
2. Unsko-sanski kanton S rezervom S rezervom
3. Hercegovačko-neretvanski kanton S rezervom S rezervom
4. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona S rezervom S rezervom
5. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Pozitivno Pozitivno
6. Grad Gradačac S rezervom S rezervom
7. Općina Kladanj Negativno S rezervom
8. Općina Konjic S rezervom S rezervom
9. Općina Gornji Vakuf – Uskoplje S rezervom S rezervom
10. Općina Ilidža S rezervom S rezervom
11. Opština Bosansko Grahovo Negativno S rezervom
12. Općina Tomislavgrad Negativno S rezervom
13. Općina Orašje S rezervom S rezervom
14. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Pozitivno S rezervom
15. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Pozitivno S rezervom
16. Županijski zavod za upošljavanje Livno S rezervom S rezervom
17. Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu S rezervom S rezervom
18. Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica Negativno S rezervom
19. Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Negativno S rezervom
20. JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo S rezervom S rezervom
21. Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Pozitivno S rezervom
22. Agencija za vodno područje rijeke Save S rezervom Pozitivno
23. Agencija za vodno područje Jadranskog mora S rezervom S rezervom
24. JP Vodovod i kanalizacija doo Zenica S rezervom S rezervom
25. Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Negativno S rezervom
26. Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla S rezervom S rezervom
27. UNIS „GINEX“ d.d. Goražde S rezervom S rezervom

Objavljeni su i izvještaji finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama iz:

  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne  poslove za 2016. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanove „Opća bolnica Konjic“ za 2019. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški za 2019. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Javne ustanova Zavod za zbrinjavanje mentalno – invalidne djece i omladine Pazarić za 2020. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o. za 2016. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. za 2016. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. za 2016. godinu
  1. Izvještaja o finansijskoj reviziji „Rudnici Boksita“ d.o.o. Posušje za 2017. godinu

Na osnovu provedenih praćenja postupanja po datim preporukama iz ranije provedenih finansijskih revizija,  izvršena je ocjena postupanja i dati su zaključci o njihovoj realizaciji.

Sarajevo, 30. 9. 2022. godine