Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Federalna uprava za inspekcijske poslove Pozitivno S rezervom
2. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije S rezervom S rezervom
3. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske S rezervom S rezervom
4. Srednjobosanski kanton S rezervom S rezervom
5. Županija Zapadnohercegovačka S rezervom S rezervom
6. Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica Pozitivno S rezervom
7. Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica S rezervom S rezervom
8. Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica u Sanskom Mostu S rezervom S rezervom
9. Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke Pozitivno S rezervom
10. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Pozitivno S rezervom
11. Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Pozitivno Pozitivno
12. Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Pozitivno Pozitivno
13. Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ d.o.o. Cazin S rezervom S rezervom
14. Javno preduzeće „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice Negativno Negativno
15. Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Livno S rezervom Negativno
16. „Energoinvest“ d.d. Sarajevo Negativno S rezervom

 

Sarajevo, 14. 9. 2022. godine