Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, kojem je dato mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom o usklađenosti sa zakonskim propisima, te izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać Pozitivno Pozitivno
2. Grad Srebrenik S rezervom S rezervom
3. Općina Travnik S rezervom S rezervom
4. Općina Vogošća S rezervom S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

Sarajevo, 8. 9. 2022. godine