U oblasti međunarodne saradnje, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavlja međunarodne kontakte (po zahtjevima međunarodnih institucija, inicijativa, ili potreba predstavnika međunarodne zajednice), koji se prethodno procjenjuju u odnosu na nadležnost Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ili se odvijaju prema odlukama (konsenzusom) Koordinacionog odbora vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini, čiji članovi, između ostalog, utvrđuju zajedničku strategiju vrhovnih revizijskih institucija u Bosni i Hercegovini, u odnosu na međunarodnu saradnju i određuju zastupanja u međunarodnim tijelima.
Međunarodna saradnja odnosi se i na studijska putovanja u inostranstvo i prisustvovanja raznim kongresima, konferencijama, sastancima i seminarima radi proširivanja stručnih znanja i iskustava drugih zemalja i korisne razmjene iskustava iz oblasti koje su direktno ili indirektno vezane za obavljanje revizijske funkcije.