JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, 2007.g.

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća